Vi har anlitat Nordschakt under flera år. De har alltid funnits där för oss, med kort varsel och med väl utfört arbete. Nordschakt är oerhört flexibla. Det är deras styrka. Sedan har de förstås duktigt folk och en bra maskinpark, men för mig som beställare är det just möjligheten att snabbt få hjälp som är det viktigaste. Vårt flöde får inte drabbas av störningar och därför måste vi kunna lita på våra entreprenörer. Nordschakt är en entreprenör som jag har stort förtroende för.
Johan Marklund

Sektionschef produktion, Boliden Mineral

Nordschakt har krossat åt oss i flera omgångar och i flera olika täkter och har alltid levererat den kvalitet som jag har efterfrågat. Jag gillar att jobba med entreprenörer som får vår verksamhet att flyta på, som kommer i tid, har ordning på grejerna och som levererar. Nordschakt lever alltid upp till sina löften.
Anders Smeds

Områdesansvarig, Skanska

Våra tjänster

Om oss

Maskiner

Tjänster

Våra kunder