Hållbarhet och miljö

För oss på Nordschakt handlar hållbarhet likväl om naturens miljö som våra medarbetares arbetsmiljö. Vi vill att båda parter ska hålla länge. 

Miljöansvar

Vi är medvetna om vårt miljöansvar och vi följer de föreskrifter, lagar och gällande rekommendationer som finns för vår bransch. Genom att hålla oss uppdaterade om krav och utbildningar kan vi kontinuerligt förbättra vår verksamhet.

 

Arbetsmiljö

Varje medarbetare på Nordschakt ska trivas och utvecklas i sin yrkesroll. Vi jobbar aktivt med att ohälsa eller olycksfall inte ska förekomma på våra arbetsplatser. Alla ska känna sig trygga och ha kunskap för att utföra arbetsuppgifterna på ett säkert sätt. Vi anser att en hälsosam och trivsam arbetsmiljö är en av förutsättningarna för att vi ska kunna vara produktiva och konkurrenskraftiga.